ÁSZF/Jogi nyilatkozat

Letölthető ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a W-web Kft. (Székhely: 2500 Esztergom, Telegdy Csanád u. 6. ; Cégjegyzékszám: 11-09-016198; bejegyző bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 14990100-2-11; e-mail: info@w-web.hu; telefonszám: (20)  260 0725, tárhely szolgáltató: 3 in 1 Hosting Bt , 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.;  email: ceg@3in1.hu;  a továbbiakban: „Eladó” vagy „W-WEB”) és az Eladó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Eladó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: „Felek”).ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.plussallatbolt.hu, weboldalakon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik.
A Webáruházban az Ügyfél elektronikus úton vagy telefonon leadott megrendeléssel az ÁSZF-ben szabályozott módon jogosult vásárolni.

MEGRENDELÉS MENETE:

A Webáruházban bárki jogosult vásárolni a következők alapján:

  • A Weboldalon Ügyfél regisztráció útján fiókot („Fiókom”) hozhat létre neve, címe, e-mail címe telefonszáma és jelszó megadását követően.
  • A Weboldalt Ügyfél használhatja vendégként („Csak Vásárlás”).
  • Az Eladó ügyfélszolgálatán leadott telefonos megrendelés útján.

 

Rendelés lépései:

1. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a kitöltött adatok ellenőrzését követően a „Rendelés megerősítése” ikonra kattintással jön létre. Telefonos megrendelés esetén a szerződés az Eladó által küldött visszaigazolás elektronikus úton történő elfogadásával (válasz e-mail, sms) jön létre. Eladó a megrendelés teljesítésére kizárólag abban az esetben köteles, amennyiben Ügyfél a kötelezően megadandó adatokat hiánytalanul és hibátlanul tünteti fel. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a W-web Kft. felelősséget nem vállal. A megadott adatok helyes tartalmáért az Ügyfél felel, Eladó az adatokat nem vizsgálja. A felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit Eladó digitális formában rögzít és tárol a szerződés megkötésétől számított 3 (három) hónapig. Az Ügyfél bejelentkezés után jogosult megtekinteni adatait, megrendeléseit és azok állapotát.

Bármilyen észrevétel, kifogás, kérdés, adatmódosítás esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz!

Elérhetőségünk:
E-mail cím: info@plussallatbolt.hu
Internet cím: www.plussallatbolt.hu
Telefon: +36 20 2600 725
Cím: 2500 Esztergom, Telegdy Csanád u. 6.

Az Eladó nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves számla kiállításért és szállításért.

A megrendelés véglegesítése előtt az Ügyfélnek lehetősége van módosítani a bevitt adatokat (számlázási-, szállítási- és személyes adatok) a megfelelő lépésre kattintással (Pénztár menüben 1-5. lépés). A megrendelés lezárása után az adatok módosítását az ügyfélszolgálat végzi. 

2. Eladó a megrendelés beérkezését elektronikus úton visszaigazolja, megadva a megrendelés számát. Amennyiben a szerződés létrejöttét követő legkésőbb 48 órán belül Eladó visszaigazolása nem érkezik meg Ügyfélhez akkor Ügyfél szerződéses kötelezettsége alól mentesül.

3. Futárszolgálat (GLS futárszolgálat, továbbiakban „Futárszolgálat” ) elektronikus úton értesíti Ügyfelet, hogy Eladó csomagot készített össze Ügyfél számára, valamint ha a csomag az adott napon feladásra kerül, akkor Futárszolgálat a következő munkanapon kiszállítja azt.

4. Eladó elektronikus úton tájékoztatja Ügyfelet, hogy az adott napon csomagja átadásra került Futárszolgálatnak.

5. Futárszolgálat elektronikus úton tájékoztatja Ügyfelet, hogy adott napon a csomag kiszállításra kerül.

6. A kiszállítást végző futár sms üzenetet küld vagy telefonon hívja Ügyfelet tájékoztatva a csomag átadásának pontos paramétereiről.

 
BEMUTATOTT TERMÉKEK ÉS VÉTELÁR:
A Webáruház plüss figurák, plüss játékok és ezek kiegészítőit értékesíti.
A termékek ismertetése, fogyasztói ára, méretei a termék adatlapján kerülnek feltüntetésre. A feltüntetett ár az általános forgalmi adót tartalmazza.


TELJESÍTÉS, FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS:

A Webáruházban történő vásárlás során a Vevő a felkínált szállítási módok (személyes átvétel, futárszolgálat) közül választja ki a számára megfelelőt. Eladó kizárólag Magyarország közigazgatási területén vállal kiszállítást. Az Eladó a megrendelés elfogadásától számított 3 munkanapon belül szállítja ki a megrendelt terméket az Ügyfél által megadott szállítási címre, feltéve, hogy a termék az Eladónál készleten van. Eladó nem vállal felelősséget a késedelmes szállításért. Amennyiben Eladó a kiszállítást a fenti határidőben nem vállalja, a termék feladásának időpontjáról és a küldemény várható megérkezéséről az Eladó az Ügyfelet elektronikus úton értesíti.  Az Ügyfél a vételárat banki átutalás, bankkártyás online fizetés vagy utánvétes fizetés útján köteles teljesíteni. Utánvétes fizetés esetén az Ügyfél a termék vételárát és szállítási díját az áru kézhezvételekor köteles megfizetni, tekintet nélkül arra, hogy az Ügyfél mely szállítási módot választotta.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.


A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

Az Eladó nem vállal felelősséget az alábbi esetekben:
- elektronikus úton küldött és/vagy fogadott adatok helyessége, kézbesítése
- internetes hálózati szolgáltatás működési hibája
- meghibásodás a vételi eszközben vagy a kommunikációs vonalon
- elektronikus adatvesztés
- szoftver vagy hardver nem megfelelő működése
- programhiba, abnormális esemény, vis maior vagy technikai hiba következményei.

Az Eladó jogosult termékkörét, a termékek árait, a teljesítési határidőt és általános szerződési feltételeit módosítani. A módosítás a közzététellel lép hatályba.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv., A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II. 26.) Korm.rendelet, valamint a mindenkori fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

PANASZKEZELÉS:

Panaszkezelés módja lehet szóbeli vagy írásbeli. A szóbeli panasz Eladó azonnal megvizsgálja, és szükség esetén orvosolja. Ha Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy az azonnali kivizsgálás nem lehetséges Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról. Az írásbeli panaszt beérkezésétől számított 30 napon belül Eladó megvizsgálja, és írásban érdemben megválaszolja.

Az Ügyfél (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.

Békéltető testület:

Ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is tud fordulni.
Székhely szerinti békéltető testület elérhetőségei:
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Ügyfél a fogyasztóvédelmi jogvitát online a következő linken található vitarendezési alkalmazáson teheti meg:

http://ec.europa.eu/odr

Ügyfél a területileg illetékes Járásbírósághoz is fordulhat:

Tatabányai Járásbíróság

Cím: 2800 Tatabánya, Előd vezér u.17.

Levelezési cím: 2801 Tatabánya, Pf. 172

Központi telefonszám : +36 34 513 070

E-mail cím: birosag@tbanya.birosag.hu

ELÁLLÁSI JOG

Az fogyasztónak minősülő Ügyfél jogosult a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben  részletesen szabályozott, indoklás nélküli elállási jogát gyakorolni az alábbiak szerint: 

  • Az elállás sz átvételtől számított 14 naptári napon belül gyakorolható.
  • Az fogyasztónak minősülő Ügyfél elállási jogát gyakorolhatja nyilatkozati minta útján vagy erre irányuló egyértelmű nyilatkozatával (letölthető nyilatkozat minta).
  • A fogyasztónak minősülő Ügyfél elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
  • Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül.
  • A fogyasztónak minősülő Ügyfélnek a termék haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül vissza kell juttatnia. A visszaküldés díja a fogyasztót terheli.
  • Az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 naptári napon belül fizeti vissza a fogyasztó által kifizetett teljes összeget.
  • Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Az Eladó által értékesített termékekkel kapcsolatosan az Eladó szavatossági kötelezettségére az alábbi jogszabályok irányadóak:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok)

- 1997. évi CLV tv. a fogyasztóvédelemről

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

- A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató
ITT érhető el (45/2014 (II.26.) kormányrendelet alapján)

Linkek

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 
MKEH 
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)


SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:


A plussallatbolt.hu az Ügyfél személyes adatait Adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint rögzíti, tárolja és kezeli az irányadó jogszabályokkal összhangban. Az Eladó adatot csak a jogszabályban előírt kötelező esetben jogosult harmadik személy részére továbbítani.

SÜTIK (COOKIE-K) HASZNÁLATA:

„Cookie”-k és „web beacon”-ök elhelyezése, célja a szolgáltatás egyes részeinek használatakor a Weboldal kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Weboldalhoz került adatokat a Weboldal nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek. A felhasználó böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak: (i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Weboldal cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, (ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja. E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el. A Weboldal által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra. A fenti célokból a Weboldal weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt „clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon